FOND SIDUS

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce

 

S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.

 

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a

ke zlepšení kvality jejich běžného života.

 

Mateřská škola Práče, příspěvková organizace Práče 11, Prosiměřice, 671 61

 

vydaný dne 06.01.2020