Zveřejněno 9. 1. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

 

FOND SIDUS

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce

 

S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.

 

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a

ke zlepšení kvality jejich běžného života.

 

Mateřská škola Práče, příspěvková organizace Práče 11, Prosiměřice, 671 61

 

vydaný dne 06.01.2020

Zveřejněno 6. 1. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027

 

            671 61 Práče 11, Tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČO: 70991481  

 

 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

2021

2022

Z celkových nákladů a výnosů:

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

příspěvek na provoz

700

700

700

700

720

720

příspěvek z MŠMT

3600

3600

3800

3800

4000

4000

vlastní činnost-školné

80

80

90

90

90

90

vlastní činnost- stravné

500

500

500

500

500

500

Dotace OP PMP

52

52

 

 

 

 

Dotace OP VVV

431

431

 

 

 

 

CELKEM

 

5363

5363

5090

5090

5310

5310

 

Schválila : Jana Kučerová,  ředitelka MŠ

 

Zpracovala: Lenka Blažková, účetní MŠ

                      

 

V   Práčích    dne   5. 12. 2019

Zveřejněno 20. 11. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027

            671 61 Práče 11, Tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČO: 70991481    

 

GDPR

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

 

Číst dál: GDPR

Zveřejněno 18. 11. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

 

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace                                                                                      7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                               IČO: 70991481   

 

                                ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

 

Číst dál: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

Zveřejněno 18. 11. 2019 .:. Napsal MŠ Práče
 

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace                                                                                      7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                               IČO: 70991481   

                           

                                     Návrh rozpočtu 2020 

 

                                     Zřizovatel obec Práče

 

Číst dál: Návrh rozpočtu 2020

Zveřejněno 27. 5. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace, 671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČ: 70991481                             

Č. j. ŘMŠ 071/2019   Práče dne 24. 5. 2019

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRÁČE

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Práče rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Práče  následujícím uchazečům:

 1. Rg. č. ŘMŠ 054/2019
 2. Rg. č. ŘMŠ 055/2019
 3. Rg. č. ŘMŠ 056/2019
 4. Rg. č. ŘMŠ 058/2019
 5. Rg. č. ŘMŠ 059/2019
 6. Rg. č. ŘMŠ 060/2019
 7. Rg. č. ŘMŠ 061/2019
 8. Rg. č. ŘMŠ 063/2019
 9. Rg. č. ŘMŠ 066/2019                                              
 10. Rg. č. ŘMŠ 067/2019
 11. Rg. č. ŘMŠ 068/2019          

 

Zveřejněno 18. 4. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

 

 

                  SMĚRNICE  Č. 14  KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V MATEŘSKÉ
ŠKOLE PRÁČE 
A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 026 /2019          S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

2. 4. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2019

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

Číst dál: Směrnice č. 14

Zveřejněno 26. 3. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČ: 70991481   

 

 

 

 

 

                           SMĚRNICE Č. 7  O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA
                  O FINANČNÍ KONTROLE  
                    Č. 320/2001 SB. A VYHLÁŠKY Č. 416/2004 SB.
               V PLATNÉM ZNĚNÍ

 

 

Č. j.:    Spisový znak      Skartační znak

   ŘMŠ 149/2018             A. 1.                   A10

Vypracoval:

Jana Kučerová, ředitel školy

Schválil:

Jana Kučerová, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

15. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

16. 9. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

Číst dál: Směrnice č.7

Další články...

 1. Směrnice č. 13