Zveřejněno 11. 12. 2015 .:. Napsal Správce

INFORMACE PRO RODIČE

 

1. Omlouvání dětí den předem do 12,00 hodin, a to - zápisem v sešitech v šatnách, SMS na tel. 702 619 061,
 Volání v době od 6, 00 – 8, 00 hodin na tel. 515 271 230 (pevná linka k p. ředitelce nebo p. učitelce v 1. třídě), od 8,00 hodin do 12,00 hodin na tel. 702 619 061 (mobilní telefon k vedoucí stravování)

 

2. Změna pracovní doby vedoucí stravování od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

3. E – mail do školní jídelny
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

4. Nárok na dotovaný oběd dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování je jen první den nemoci.To je možnost vyzvednutí oběda
do
 jídlonosiče (nikoliv misek, konviček apod.) v době od 11:20-11:30 hodin.

5. V případě, že dítě je nemocné do pátku a bude nahlášené na pondělí, že přijde do MŠ, ale z nějakého důvodu nepřijde v pondělí do MŠ, nemá nárok na oběd domů do jídlonosiče. Není to první den nemoci, nepřítomnosti v MŠ a rodič musí uhradit oběd v plné výši jako cizí strávník.

Zveřejněno 8. 4. 2014 .:. Napsal Správce

 

Školní jídelna Práčeve své činnosti stravuje mateřskou školu a základní školu Práče. Pro mateřskou školu připravuje i svačinky. Vaří v průměru okolo 70 obědů. Jídlo se vydává v budově pro mateřskou i základní školu. Žáky ze základní školy vodí na obědy paní družinářka.

   1. Úhrada stravného
provádní se do 15. v předchozím měsíci převodem z účtu na účet: 2100430971/200. Důležité je uvést variabilní symbol, který dodá vedoucí stravování. Další informace o stravování vám podá paní vedoucí stravování v budově MŠ nebo na telefonním čísle 702 619 061

Oznamujeme rodičům, že od 1. dubna 2019 dochází ke změně výše stravného z důvodu rostoucích cen potravin. Platby upravte k 1.květnu 2019. Děkujeme.

Cena obědů:dle vyhlášky 463/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování je cena obědů od 1.4.2019:2.  


   3.   Pracovní doba školní kuchyně: 6,30 – 15,00 hodin.
         Pracovní doba vedoucí stravování:  8,00 – 12,00 hodin.  

 

   4.  Úhrada za školní stravování - ceny oběda od 1.4.2019
 

   1-6 let celodenní                                40,-Kč

   přesnídávka        9,-

   oběd                 24,-

   svačinka             7,-

   pitný režim 3,-Kč je zahrnut v přesnídávce    

   celková částka  na měsíc činí  880,- Kč

 

   1-6 let polodenní                               33,- Kč

   přesnídávka       9,-

   oběd                 24,-

   celková částka  na měsíc činí  726,- Kč

 

   7-10 let celodenní                              42,-Kč

   přesnídávka           10,-

   oběd                      25,-

   svačinka                  7,-

   celková částka na měsíc činí  924,- Kč

    Vypracovala dle vyhlášky: Zimková Anna   

 

   §  Cena neodhlášeného obědu, stanovená dle kalkulace mzdových a neinvestičních nákladů na školní rok 2018/2019, je 44,-Kč 

 

   §   Ohledně výše stravného jsou rodiče seznámeni ve školním řádu. Rodiče mají v písemné podobě jídelní lístek na daný týden na nástěnce v šatně 1. a 2.  třídy, děti ze ZŠ v šatně ve školní jídelně a na nástěnce v ZŠ. Školní kuchyně si vyhrazuje právo v případě nedodání potřebných surovin změnu jídelníčku. Z důvodu dodržování spotřebního koše, kde se sleduje spotřeba jednotlivých potravin, je omezena spotřeba tuků, cukru a naopak je zařazována konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb, atd.

 

    5.  Výdejní doba : Mateřská škola od půl dvanácté do půl jedné. 

                             : Základní škola od půl jedné do jedné hodiny. 

 

Obědy do jídlonosičů za neomluvené žáky se vydávají od od 11:20-11:30 hod ve výdejně obědů.Změny, které by měly vliv na výši stravného je třeba nahlásit vedoucí stravování, ne paní učitelce.
Ranní přesnídávka se podává v rozmezí 8. 30 – 9. 00 hod. pokud dítě přichází do MŠ později přesnídávku již z hygienických důvodů neobdrží/vyjma ovoce, suchého pečiva.
Odpolední svačina se podává nejpozději do 15. 00 hodin.

 

6. Za dodržování hygienických předpisů a norempři výrobě stravy pro dětské strávníky a výdeje pokrmů zodpovídá personál školní kuchyně, za výdej pomocná kuchařka ve výdejně.

 

7. Omlouvání dětí:Stravné se odhlašuje nejpozději do 12 hodin předchozího dne telefonicky na číslo 515 271 230, SMS na telefon 702 619 061, nebo písemně do sešitů v šatnách. Pokud dítě není omluveno včas, bude cena za stravu započítána podle Vyhl. č. 107 / 2005 Sb., o školním
stravování.