Úvod


Na základě doporučení MŠMT, ministerstva zdravotnictví a po dohodě se zřizovatelem se přerušuje

provoz Mateřské školy Práče do odvolání provoz Mateřské.

školy bude obnoven v pondělí 30.3.2020.

 

V případě, že obdržíme další informace, budou zákonní zástupci dětí informováni telefonicky, sms,

uveřejněním informací na dveřích MŠ Práče, informacemi na webových stránkách Obce Práče.

 

Sledujte, prosím Vás, webové stránky Obce Práče a hlášení místního rozhlasu.